Định phí bảo hiểm

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Phân tích các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và hệ thống đại lý;

- Định phí và phân tích sản phẩm;

- Thu thập và phân tích dữ liệu theo yêu cầu của các cấp quản lý;

- Dịch và gửi các văn bản về sản phẩm mới cho bộ Tài chính phê duyệt;

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

 

2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên về các chuyên ngành: Bảo hiểm, Toán học, Kinh tế, Quản trị hoặc các chuyên ngành liên quan;

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các công ty Bảo hiểm nhân thọ;

- Ưu tiên các ứng viên đã thi SOA;

- Tiếng anh tốt 4 kỹ năng;

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 từ 08:30 - 17:30

- Địa điểm làm việc:  46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 01.

 

3. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Phòng Nhân sự - Ms.Vy
- SĐT: 028 6255.6699 (ext 5160)
- Email: 
maithaovy@cathaylife.com.vn hoặc hr@cathaylife.com.vn