15
06.2022

CÂU CHUYỆN KHÁCH HÀNG VÀ TÔI

Tác phẩm đạt giải nhì cuộc thi Tác giả - tác phẩm Cathay năm 2022.

 

 

 

Theo chia sẻ của chị Phạm Thị Hương - Cathay Life văn phòng Hải Phòng 4