News

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯỜNG NIÊN 2008

Post date: 28/04/2009

Trong năm 2008, công ty chúng tôi đã đạt được 9,7 tỷ VND tổng doanh thu phí bảo hiểm và lợi nhuận đạt 27,3 tỷ VND phần lớn thu từ đầu tư mặc dù khủng hoảng kinh tế thế giới có ảnh hưởng đển nền kinh tế Việt Nam trong nửa cuối năm này.Tổng tài sản của Công ty Cathay tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 đạt được 1,016.6 tỷ VND.