News

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯỜNG NIÊN 2014

Post date: 27/03/2015

Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay) hoạt động tại thị trường Việt Nam từ năm 2007 với sứ mệnh "trở thành tập đoàn tài chính tốt nhất khu vực Châu Á". Năm 2014 là năm đánh dấu mục tiêu của Cathay đã bước đầu được khẳng định bằng giải thưởng "Doanh nghiệp xuất sắc khu vực Châu Á Thái Bình Dương" do tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương bầu chọn và trao tặng.