News

List of winner: "Cathay´s Happy Birthday´s promotion program"

Post date: 09/09/2011

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay - Việt Nam chúc mừng khách hàng trúng thưởng chương trình bốc thăm "Mừng Sinh Nhật Cathay".

Giải I:

 • Tên khách hàng: Phạm Thị Thúy.
 • Số hợp đồng: S110003xx414.
 • Khu vực: Cần Thơ.

 

Giải II:

 1. Tên khách hàng: Nguyễn Thiện Hảo.
  Số hợp đồng: S110003xx891.
  Khu vực: Thành phố HCM.
   
 2. Tên khách hàng: Nguyễn Thị Thủy.
  Số hợp đồng: S110003xx352.
  Khu vực: Đồng Nai.
   
 3. Tên khách hàng: Phạm Thị Vân.
  Số hợp đồng: S110003xx959.
  Khu vực: Đồng Nai.
   
 4. Tên khách hàng: Thái Thị Nhung.
  Số hợp đồng: S110003xx422.
  Khu vực: Hồ Chí Minh.
   
 5. Tên khách hàng: Trần Thị Thu Thủy.
  Số hợp đồng: S110003xx468.
  Khu vực: Hồ Chí Minh.

 

Giải III:

 1. Tên khách hàng: Bùi Minh Chính.
  Số hợp đồng: S110003xx787.
  Khu vực: Hải Phòng.
   
 2. Tên khách hàng: Đặng Thị Kiều Anh.
  Số hợp đồng: S110003xx259.
  Khu vực: Hà Nội.
   
 3. Tên khách hàng: Đỗ Bá Minh.
  Số hợp đồng: S110003xx785.
  Khu vực: Đồng Nai.
   
 4. Tên khách hàng: Đỗ Thị Quang.
  Số hợp đồng: S110003xx326.
  Khu vực: Hải Phòng.
   
 5. Tên khách hàng: Đoàn Thanh Sơn.
  Số hợp đồng: S110003xx968.
  Khu vực: Hải Phòng.
   
 6. Tên khách hàng: Hồ Văn Đở.
  Số hợp đồng: S110003xx522.
  Khu vực: Cần Thơ.
   
 7. Tên khách hàng: Khổng Văn Khải.
  Số hợp đồng: S110003xx835.
  Khu vực: Hà Nội.
   
 8. Tên khách hàng: Lâm Thị An.
  Số hợp đồng: S110003xx737.
  Khu vực: Hải Phòng.
   
 9. Tên khách hàng: Lương Thị Thu Hiền.
  Số hợp đồng: S110003xx364.
  Khu vực: Hà Nội.
   
 10. Tên khách hàng: Nguyễn Đức Anh.
  Số hợp đồng: S110003xx411.
  Khu vực: Đồng Nai.
   
 11. Tên khách hàng: Nguyễn Hoàng Tuấn.
  Số hợp đồng: S110003xx892.
  Khu vực: Cần Thơ.
   
 12. Tên khách hàng: Nguyễn Lai.
  Số hợp đồng: S110003xx883.
  Khu vực: Đà Nẵng.
   
 13. Tên khách hàng: Nguyễn Mạnh Hoạt.
  Số hợp đồng: S110003xx983.
  Khu vực: Hà Nội.
   
 14. Tên khách hàng: Nguyễn Quốc Huy.
  Số hợp đồng: S110003xx900.
  Khu vực: Hồ Chí Minh.
   
 15. Tên khách hàng: Nguyễn Thanh Hải.
  Số hợp đồng: S110003xx480.
  Khu vực: Đồng Nai.
   
 16. Tên khách hàng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
  Số hợp đồng: S110003xx582.
  Khu vực: Đồng Nai.
   
 17. Tên khách hàng: Nguyễn Thị Khoa.
  Số hợp đồng: S110003xx382.
  Khu vực: Đà Nẵng.
   
 18. Tên khách hàng: Nguyễn Thị Mộng Hà.
  Số hợp đồng: S110003xx557.
  Khu vực: Hồ Chí Minh.
   
 19. Tên khách hàng: Nguyễn Thị Vinh.
  Số hợp đồng: S110003xx070.
  Khu vực: Hồ Chí Minh.
   
 20. Tên khách hàng: Nguyễn Văn Chính.
  Số hợp đồng: S110003xx341.
  Khu vực: Đồng Nai.
   
 21. Tên khách hàng: Nguyễn Văn Hường.
  Số hợp đồng: S110003xx307.
  Khu vực: Đồng Nai.
   
 22. Tên khách hàng: Phạm Quốc Công.
  Số hợp đồng: S110003xx891.
  Khu vực: Đồng Nai.
   
 23. Tên khách hàng: Trương Tấn Lực.
  Số hợp đồng: S110003xx947.
  Khu vực: Cần Thơ.
   
 24. Tên khách hàng: Võ Thị Mỹ.
  Số hợp đồng: S110003xx855.
  Khu vực: Hồ Chí Minh.
   
 25. Tên khách hàng: Vũ Thị Tuyết.
  Số hợp đồng: S110003xx210.
  Khu vực: Hải Phòng.