News

Happy Anniversary with Cathay
Post date: 22/06/2011
Sau 3 năm vững vàng hoạt động, công ty BHNT Cathay đang từng bước tiếnlên và khẳng định thương hiệu của mình tại thị trường Việt Nam. Nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ 3, công ty tổ chức "Ngày hội Cathay" cho nhân viên với những hoạt động từ thiện vì trẻ em nghèo hiếu học nhằm mang đến 1 cuộc sống đẹp cho tuổi thơ Việt Nam.
“Add value to customer program” via SMS
Post date: 19/05/2011
In order to offer clients a better service and send the information to clients a faster, Policy Owner Service department have already designed “Add value to customer program” via SMS.
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯỜNG NIÊN 2010
Post date: 12/04/2011
Năm 2010 là năm thứ ba công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay (Việt Nam) hoạt động tại thị trường Việt Nam. Nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng và phát triển thương hiệu của mình, chúng tôi đã thành lập hai chi nhánh mới tại Đồng Nai và Hải Phòng, nâng tổng số văn phòng chi nhánh trên toàn quốc lên 6 chi nhánh và 13 văn phòng kinh doanh với đội ngũ nhân viên và đại lý gần 8.000 nhân viên, bằng 130% so với năm 2009. Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 96,2 tỉ đồng, tăng 88% so với năm 2009 và tổng giá trị tài sản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 là 1.077 tỉ đồng.
Launch new products
Post date: 11/03/2011
Cathay Accidental Endowment, Cathay Advanced Whole Life, Cathay Advanced Endowment, Cathay Advanced Child Education
Cathay Volunteer Club visit Thanh Loc Center in District 12, Hochiminh City
Post date: 08/01/2011
The spring has come round, while everyone is preparing for a new year, there are still lots of poor people, the old, the disabled, the orphans, etc. They actually need our help. Cathay Volunteer Club came to Thanh Loc the center in District 12, Ho Chi Minh City. We hope that what we have done could bring them something new and warm on Tet occasion.
BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY NHẬN GIẢI THƯỞNG RỒNG VÀNG CHO DỊCH VỤ XUẤT SẮC NHẤT
Post date: 27/12/2010
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ cathay Việt Nam vừa vinh dự được nhận Giải thưởng Rồng Vàng cho danh hiệu "Dịch vụ xuất sắc nhất" năm 2010.
Cathay Life Insurance Scholarship 2010
Post date: 16/12/2010
Cathay Life Insurance Scholarship 2010 - "THINH TRI THANH TAI CUNG CATHAY"
Cathay Volunteer Club Activity at Danang
Post date: 30/10/2010
Visiting poor families which are flood-affected victims in central province.
Award ceremony of The Second Children Painting Contest
Post date: 30/10/2010
Award ceremony of The Second Children Painting Contest - “I PAINT MY DREAM"