News

Branch office in Hai Phong Opening Ceremony
Post date: 13/10/2010
Cathay Life Insurance Vietnam Co., Ltd has been officially opened branch office in Hai Phong city.
The second anniversary of operations in Vietnam
Post date: 06/07/2010
Cathay Life Vietnam's Press Conference - The second anniversary of operations in Vietnam
Cathay Volunteer Club Activity at Hanoi
Post date: 01/06/2010
Visiting handicapped children, old and poor people at Dai Dong - Hung Yen Province in June 1st
Cathay Volunteer Club Activity at Hochiminh City
Post date: 01/06/2010
Visiting Thien Duyen Handicapped and Orphan House (Second time) in June 1st
Opening Branch Office at Dong Nai Province
Post date: 22/04/2010
Cathay Life: opening Branch Office at Dong Nai Province
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯỜNG NIÊN 2009
Post date: 09/04/2010
Trong năm 2009 vừa qua, Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay Việt Nam đã thành lập thêm 2 chi nhánh mới ở Đà Nẵng và Cần Thơ nâng tổng số 3 chi nhánh bên cạnh văn phòng chính đặt tại TP.Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã hoàn thành các mục tiêu kinh doanh với những kết quả khả quan như tuyển dụng và đào tạo gần 5000 tư vấn viên chuyên nghiệp, tăng gấp đôi so với năm 2008, đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm 51 tỷ VND, tăng vượt trội gấp 5 lần so với năm 2008 và tổng tài sản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 đạt được 1.041 tỷ VND.
Promotion campaign "Exciting Summer with Cathay Life Vietnam"
Post date: 25/03/2010
From 25/3/2010 to 16/6/2010
Cathay volunteer club activity : Visiting charity house - Ky Quang pagoda
Post date: 27/02/2010
Site: KY QUANG II - house for orphans and handicapped children
Cathay Life Insurance Scholarship 2009 “THINH TRI THANH TAI CUNG CATHAY”
Post date: 18/12/2009
Award 30 scholarships worth 300 million dong to students in Hanoi, HCMC and Da Nang