Protection Products

Product code: G01

Được phê chuẩn theo 14940 /BTC-QLBH ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính

Product Feature
 • Thời hạn hợp đồng ngắn giúp thỏa mãn những yêu cầu bảo vệ khách hàng

 • Thủ tục và hồ sơ đơn giản giúp việc tham gia và giải quyết bồi thương cho khách hàng thuận tiện và nhanh chóng nhất

 • Quyền lợi tử vong do tai nạn giao thông đường bộ cao giúp khách hàng yên tâm khi lưu thông trên đường

Insurance Benefit
 • Quyền Lợi Tử Vong Không Do Tai Nạn:

  Nếu Người được bảo hiểm tử vong không do nguyên nhân tai nạn, Công ty sẽ chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm.

 • Quyền Lợi Tử Vong Do Tai Nạn:

  Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn mà không thuộc tai nạn giao thông đường bộ, Công ty sẽ chi trả mười (10) lần Số tiền bảo hiểm.

 • Quyền Lợi Tử Vong Do Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ:

  Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn giao thông đường bộ, Công ty sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn giao thông đường bộ cho (những) Người thụ hưởng bằng hai mươi lăm (25) lần Số tiền bảo hiểm.

Rules of Purchase
 • Thời hạn hợp đồng:

  3 tháng.

 • Thời hạn đóng phí:

  Đóng phí một lần.

 • Giới hạn tuổi của Người được bảo hiểm:

  Từ 18 đến 60 tuổi.


Thông tin tham khảo

Riders
There's no rider for this class
Content of this page is only for product introduction. For more details, please refer to the Terms and Conditions of the policy.