Recruitment Staffs

Ho Chi Minh City

Position No. Job title Job code
1 Application Programmer AP01
2 Legal Specialist LG01
3 System Programmer SP01
4 Chinese Translator CT01

Can Tho

Position No. Job title Job code
1 Trainer TM04

Dong Nai

Position No. Job title Job code
1 Trợ lí kiêm phiên dịch tiếng Hoa AO05
2 Chuyên viên phát triển chi nhánh BDO05