Lịch sử Công ty

MỐC THỜI GIAN SỰ KIỆN
Tháng 05. 2011 Mở văn phòng chi nhánh tại P.Hưng Lợi, Cần Thơ
Tháng 10. 2010 Mở văn phòng chi nhánh tại Hải Phòng
Tháng 04. 2010 Mở văn phòng chi nhánh tại Đồng Nai
Tháng 10. 2009 Mở văn phòng chi nhánh tại Cần Thơ
Tháng 04. 2009 Mở văn phòng chi nhánh tại Đà Nẵng
Tháng 08. 2008 Mở văn phòng chi nhánh tại Hà Nội
Tháng 07. 2008 Lễ khai trương tại thành phố HCM và Hà Nội
Bắt đầu ra mắt sản phẩm tại thành phố HCM
Tháng 11. 2007 Được cấp giấy phép thành lập và hoạt động
Tháng 07. 2007 Được Vụ Bảo Hiểm duyệt chấp thuận sản phẩm BH
Tháng 05. 2007 Thành lập văn phòng đại diện tại thành phố HCM
Tháng 09. 2006 Thành lập phòng nghiên cứu và phát triển thị trường Việt Nam tại trụ sở chính (Đài Loan)
Tháng 02. 2005 Đăng ký giấp phép thành lập và hoạt động
Tháng 06. 2004 Thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội
Tháng 10. 2003 Thành lập bộ phận nghiên cứu và phát triển thị trường Việt Nam tại trụ sở chính (Đài Loan)