Tin tức

Thông báo Chương trình chăm sóc khách hàng qua dịch vụ tin nhắn

Ngày đăng: 19/05/2011

Nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ tốt hơn và gửi thông tin nhanh hơn đến khách hàng, Phòng Quản lý hợp đồng đã phát triển chương trình chăm sóc khách hàng qua dịch vụ tin nhắn điện thoại.