Tin tức

Ngày 7 tháng 8 năm 2008, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay chính thức bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Hà Nội, Việt Nam

Ngày đăng: 07/08/2008

Ngay sau khi chính thức hoạt động kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam đã chính thức bắt đầu hoạt động kinh doanh tại thủ đô Hà Nội vào ngày 7 tháng 8 năm 2008.