Tin tức

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯỜNG NIÊN 2009

Ngày đăng: 09/04/2010

Trong năm 2009 vừa qua, Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay Việt Nam đã thành lập thêm 2 chi nhánh mới ở Đà Nẵng và Cần Thơ nâng tổng số 3 chi nhánh bên cạnh văn phòng chính đặt tại TP.Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã hoàn thành các mục tiêu kinh doanh với những kết quả khả quan như tuyển dụng và đào tạo gần 5000 tư vấn viên chuyên nghiệp, tăng gấp đôi so với năm 2008, đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm 51 tỷ VND, tăng vượt trội gấp 5 lần so với năm 2008 và tổng tài sản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 đạt được 1.041 tỷ VND.