Tin tức

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯỜNG NIÊN 2010

Ngày đăng: 12/04/2011

Năm 2010 là năm thứ ba công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay (Việt Nam) hoạt động tại thị trường Việt Nam. Nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng và phát triển thương hiệu của mình, chúng tôi đã thành lập hai chi nhánh mới tại Đồng Nai và Hải Phòng, nâng tổng số văn phòng chi nhánh trên toàn quốc lên 6 chi nhánh và 13 văn phòng kinh doanh với đội ngũ nhân viên và đại lý gần 8.000 nhân viên, bằng 130% so với năm 2009. Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 96,2 tỉ đồng, tăng 88% so với năm 2009 và tổng giá trị tài sản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 là 1.077 tỉ đồng.