Tin tức

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯỜNG NIÊN 2012

Ngày đăng: 05/04/2013

Năm 2012 là năm đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay Đài Loan (Cathay Đài Loan), một điểm son kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và phát triển. Tại Việt Nam, với lý tưởng “Kế thừa di sản và bước tới tương lai”, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay Việt Nam) cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng qua từng giai đoạn quan trọng của cuộc đời.