Tin tức

Khai trương văn phòng chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 27/04/2009

Ngày 27 tháng 4 năm 2009, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam đã chính thức khai trương văn phòng chi nhánh tại miền trung – Thành phố Đà Nẵng.