Tin tức

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam chính thức được cấp giấy phép hoạt động từ Bộ Tài Chính ngày 21 tháng 11 năm 2007

Ngày đăng: 21/11/2007

Trong không khí trang trọng cởi mở, đại diện lãnh đạo Vụ bảo hiểm – Bộ tài chính Việt Nam đã vui mừng trao tới đại diện Công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Giấy phép hoạt động, chính thức công nhận Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam được phép hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt nam