Tin tức

Công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam khai trương tòa nhà Văn phòng trụ sở chính tại 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày đăng: 15/01/2009

Ngày 15 tháng 1 năm 2009, Công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay đã chính thức khai trương tòa nhà Văn phòng trụ sở chính tại 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh