Tin tức

Hoạt động câu lạc bộ tình nguyện Cathay: Ghé thăm cơ sở Cô Nhi Khuyết Tật Thiện Duyên

Ngày đăng: 22/08/2009

Cơ sở Thiện Duyên hiện đang cưu mang 120 mảnh đời khó khăn, bất hạnh khác nhau -một số trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, bại não, tâm thần, người già neo đơn…- đồng thời mỗi ngày, mỗi tháng lại có thêm những hoàn cảnh đến nơi đây để nương tựa. Nơi đây mỗi ngày phải xoay sở đủ mặt để lo cơm ăn, áo mặc, chi phí thuốc men cho 120 người.