Tin tức

Câu lạc bộ Tình nguyện Cathay cùng hoạt động ra quân

Ngày đăng: 25/04/2009

Ngày 25 Tháng 04 Năm 2009, CLB Tình nguyện Cathay đã có hoạt động ra quân rất vui và nhiều xúc động tại Nhà mở - trường khuyết tật – dạy nghề THANH TÂM 3. Ngày 25 Tháng 04 Năm 2009, CLB Tình nguyện Cathay đã có hoạt động ra quân rất vui và nhiều xúc động tại Nhà mở - trường khuyết tật – dạy nghề THANH TÂM 3.