Tin tức

Tháng 7 năm 2008, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay chính thức bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng: 04/07/2008

Sau gần 4 năm nỗ lực chứng minh năng lực và tâm huyết cũng như không ngừng nghiêm túc nghiên cứu thị trường nhằm tạo ra những sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất với người dân Việt Nam, Công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam đã chính thức tự tin đưa ra thị trường Việt Nam những sản phẩm bảo hiểm đầu tiên

  •  Bảo hiểm định kỳ có hoàn phí Cathay
  •  Thịnh trí thành tài
  •  Thịnh trí thành tài bảo gia
  •  Thịnh an tiết kiệm ưu việt
  •  Thịnh an tiết kiệm thuần túy