Tin tức

Tổng Giám Đốc Công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay thăm gia đình người được bảo hiểm gặp nạn

Ngày đăng: 03/03/2009

Sau 8 tháng hoạt động tại thị trường Việt Nam, ngày 9 tháng 2 năm 2009, Công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam đã chi trả trường hợp bồi thường đầu tiên.