Tin tức

Tin tức BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯỜNG NIÊN 2015

Ngày đăng: 21/04/2016

Năm 2015, Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay) đánh dấu chặng đường 7 năm hoạt động tại Việt Nam bằng một bước chuyển biến mạnh mẽ, lần thứ ba đệ trình chính phủ tăng vốn đầu tư. Với tổng vốn được tăng lên hơn 3.343 tỉ đồng năm 2016, Cathay tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường về tổng vốn đầu tư.