Dịch vụ Bồi thường

Sơ đồ giải quyết quyền lợi bảo hiểm

 

* Để biết chi tiết về các Trung tâm dịch vụ khách hàng, xin vui lòng tham khảo tại đây.

Thông báo và thụ lý

Thông báo sự kiện bảo hiểm:

Thông báo sự kiện bảo hiểm với Công ty bảo hiểm là nhiệm vụ của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và Người thụ hưởng.

Người thông báo và thời gian thông báo:

 1. Người thông báo: Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng.
 2. Thời gian thông báo: người thông báo sẽ thông báo sự kiện bảo hiểm về Công ty trong vòng 10 ngày kể từ ngày sự kiện bảo hiểm xảy ra. Nếu do thời gian thông báo kéo dài và các bằng chứng bị mất hoặc sai lệch tính chất, Người được bảo hiểm/ Người thụ hưởng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và Công ty sẽ khấu trừ chi phí điều tra phát sinh khi thanh toán quyền lợi bảo hiểm. Đối với trường hợp bất khả kháng, khách hàng vui lòng lập bảng tường trình chi tiết sự việc.

Phương thức thông báo:

 1. Tại quầy giao dịch:khách hàng trực tiếp đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng điền chi tiết vào Đơn thông báo sự kiện bảo hiểm và nộp lại tại quầy giao dịch.
 2. Thông báo qua fax: sau khi khách hàng điền chi tiết vào Đơn thông báo sự kiện bảo hiểm ở trang cuối của Hợp đồng bảo hiểm, vui lòng fax đến số sau: (08) 62.56.45.85.
 3. Thông báo qua bưu điện: tương tự thông báo qua fax, sau khi kê khai đầy đủ vào Đơn thông báo giải quyết quyền lợi bảo hiểm, gửi đến địa chỉ là: Phòng Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay, Lầu 8, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 4. Tải mẫu đơn này về, điền và gửi E-MAIL cho chúng tôi qua địa chỉ: hotline@cathaylife.com.vn, chúng tôi sẽ liên lạc lại với Quý khách.

Những thông tin cần cung cấp khi thông báo sự kiện bảo hiểm:

 1. Người thông báo: họ tên, mối quan hệ với người được bảo hiểm, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email.
 2. Số hợp đồng bảo hiểm: như được ghi trên trang hợp đồng.
 3. Sự kiện bảo hiểm:loại sự kiện bảo hiểm, nguyên nhân, ngày xảy ra sự kiện, nơi xảy ra sự kiện và tóm tắt chi tiết diễn biến sự kiện bảo hiểm.

Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm:

 1. Người yêu cầu: là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có quyền yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm, đồng thời phải cung cấp các hồ sơ cần thiết để Công ty thực hiện giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
 2. Nếu người yêu cầu dưới 18 tuổi, người giám hộ đương nhiên/ người giám hộ hợp pháp sẽ là người yêu cầu và cần cung cấp giấy tờ chứng minh mối quan hệ liên quan với người yêu cầu.
 3. Đối với trường hợp giải quyết quyền lợi thương tật: người được bảo hiểm là người yêu cầu.
 4. Đối với trường hợp giải quyết quyền lợi tử vong:Người thụ hưởng là người yêu cầu. Nếu Người thụ hưởng qua đời trước Người được bảo hiểm hoặc mất đi quyền thụ hưởng, khi đó quyền lợi tử vong được xem là di sản của Người được bảo hiểm và người yêu cầu là người đại diện hàng thừa kế của Người được bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam.

Thời gian yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm:

Thời gian người yêu cầu đưa ra yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm là 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Quá thời hạn này, mọi yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm sẽ không được xem xét.

HỒ SƠ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Phân loại hồ sơ:

Tuỳ theo các loại sự kiện bảo hiểm xảy ra khác nhau, đại lý sẽ hướng dẫn khách hàng hoàn tất hồ sơ và gửi về Công ty theo bảng phân loại hồ sơ như sau:

A. Quyền lợi tử vong:

 1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bồi thường.
 2. Giấy tờ chứng minh tử vong:
  + Giấy báo tử (Bản chính hoặc bản sao công chứng) -  nếu có
  + Giấy chứng tử (Bản chính hoặc bản sao công chứng ) hoặc
  + Trích lục tử vong (Bản chính hoặc bản sao công chứng )
 3. Hộ khẩu xóa tử của người được bảo hiểm (Bản sao công chứng)
 4. Hộ khẩu của người thụ hưởng (Bản sao công chứng)
 5. Thẻ tài khoản của người thụ hưởng (Bản sao - Nếu nhận tiền qua chuyển khoản)
 6. Hợp đồng bảo hiểm (Bản chính )
 7. Giấy Ủy quyền cho Cty Cathay đi xác minh và thu thập thông tin có xác nhận của UBND phường/xã nơi cư ngụ (bản chính)
 8. Sơ đồ  hiện trường, BB tai nạn, hồ sơ khám nghiệm tử thi pháp y, kết luận của công an hay phán quyết của tòa án – đối với quyền lợi tử vong do tai nạn.
  Hồ sơ điều trị của khách hàng như giấy xuất viện, bệnh án, đơn thuốc, báo cáo kết quả kiểm tra - đối với quyền lợi tử vong do bệnh.
 9. Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu công ty

B. Quyền lợi thương tật và mất tích::

B1. Trường hợp thương tật

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn và thương tật cấp độ 1

Thương tật cấp độ 2- cấp độ 7

 1. Đơn yêu cầu giải quyết QLBH
 2. Kết quả giám định y khoa (bản chính)
 3. Hộ khẩu Người được bảo hiểm(NĐBH) (bản sao có công chứng)
 4. Thẻ tài khoản của NĐBH (Bản sao - Nếu nhận tiền qua chuyển khoản)
 5. Bộ HĐBH (bản chính)
 6. Giấy Ủy quyền cho Cty Cathay đi xác minh và thu thập thông tin có xác nhận của UBND phường/xã nơi cư ngụ (bản chính)
 7. Bệnh án và các chứng từ điều trị của bệnh viện (bản chính)
  BB hiện trường có xác nhận của Công an (nếu thương tật do tai nạn ) (bản chính)
 8. Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu của công ty
 1. Đơn yêu cầu giải quyết QLBH
 2. Kết quả giám định y khoa (bản chính)
 3. Hồ sơ chứng nhận sức khỏe của NĐBH (bản chính)
 4. CMND của NĐBH (bản sao công chứng)
 5. Thẻ tài khoản của NĐBH (Bản sao - Nếu nhận tiền qua chuyển khoản)
 6. Giấy Ủy quyền cho Cty Cathay đi xác minh và thu thập thông tin có xác nhận của UBND phường/xã nơi cư ngụ (bản chính)
 7. Bệnh án và các chứng từ điều trị của bệnh viện (bản chính)
  BB hiện trường có xác nhận của Công an (nếu thương tật do tai nạn ) (bản chính)
 8. Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu của công ty

B1. Trường hợp Mất tích

 1. Đơn yêu cầu giải quyết QLBH.
 2. Bản tường trình việc mất tích (bản chính)
 3. Phán quyết cuối cùng của Toà án (bản chính)
 4. Giấy tờ chứng minh tử vong:
  - Giấy báo tử (Bản chính hoặc bản sao công chứng) -  nếu có
  - Giấy chứng tử (Bản chính hoặc bản sao công chứng) hoặc
  - Trích lục khai tử (Bản chính hoặc bản sao công chứng)
 5. Hộ khẩu xóa tử của NĐBH (bản sao có công chứng)
 6. Hộ khẩu tên người thụ hưởng (NTH) (bản sao có công chứng)
 7. Thẻ tài khoản của người thụ hưởng (Bản sao - Nếu nhận tiền qua chuyển khoản)
 8. Bộ HĐBH (bản chính)
 9. Giấy Ủy quyền cho Cty Cathay đi xác minh và thu thập thông tin có xác nhận của UBND phường/xã nơi cư ngụ (bản chính)
 10. BB hiện trường có xác nhận của Công an (bản chính)
 11. Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu của công ty

C. Quyền lợi hỗ trợ nằm viện

 1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bồi thường
 2. Giấy nằm viện (bản chính) hoặc giấy xuất viện (bản chính)
 3. CMND của người thụ hưởng (bản sao)
 4. Thẻ tài khoản của người thụ hưởng (Bản sao - Nếu nhận tiền qua chuyển khoản)
 5. Giấy Ủy quyền cho Cty Cathay đi xác minh và thu thập thông tin có xác nhận của UBND phường/xã nơi cư ngụ (bản chính)
 6. Sơ đồ  hiện trường, BB tai nạn, Kết luận của công an hay phán quyết của tòa án – đối với trường hợp nằm viện do tại nạn.
  Hồ sơ điều trị của khách hàng như giấy xuất viện, bệnh án, đơn thuốc, báo cáo kết quả kiểm tra – đối với trường hợp nằm viện do bệnh.
 7. Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu công ty

D. Quyền lợi bệnh hiểm nghèo

 1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bồi thường
 2. Hồ sơ chẩn đoán bệnh hiểm nghèo (bản chính) hoặc
  Hồ sơ chứng minh tình trạng sức khỏe NĐBH  ở giai đoạn cuối (bản chính)
 3. Hộ khẩu tên người thụ hưởng (NTH) (bản sao có công chứng)
 4. Thẻ tài khoản người thụ hưởng (NTH) (bản sao)- Nếu nhận tiền bằng chuyển khoản
 5. Giấy Ủy quyền cho Cty Cathay đi xác minh và thu thập thông tin có xác nhận của UBND phường/xã nơi cư ngụ (bản chính)
 6. Hồ sơ điều trị của khách hàng như giấy xuất viện, bệnh án, đơn thuốc, báo cáo kết quả kiểm tra.
 7. Sơ đồ  hiện trường, BB tai nạn, kết luận của công an hay phán quyết của tòa án (trường hợp nguyên nhân do tai nạn).
 8. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của công ty

Nộp hồ sơ:

 1. Sau khi kê khai đầy đủ thông tin trong Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, người yêu cầu nộp đơn này cùng với toàn bộ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại quầy Trung tâm Dịch vụ khách hàng hoặcTư vấn viên hỗ trợ.
 2. Đối với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: sau khi nhận hồ sơ, nhân viên phục vụ khách hàng chuyển tất cả hồ sơ về Phòng Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm để tiến hành thẩm định.
   
THỜI GIAN GIẢI QUYẾT YÊU CẦU VÀ CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm:

Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Công ty sẽ nhanh chóng thẩm định và thông báo khách hàng kết quả giải quyết quyền lợi bảo hiểm sớm nhất. Thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm căn cứ theo điều khoản hợp đồng. Nếu quá thời hạn này và việc trì hoãn này do lỗi Công ty, Công ty sẽ tính lãi trên tổng số tiền thanh toán bằng với lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm:

Người nhận quyền lợi bảo hiểm:

Theo điều khoản hợp đồng và tuỳ vào loại quyền lợi bảo hiểm, Cathay sẽ thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo các trình tự như sau:

 1. Người thụ hưởng: nhận quyền lợi bảo hiểm theo chỉ định trên Đơn yêu cầu bảo hiểm.
 2. Người được bảo hiểm: nhận Quyền lợi thương tật hoặc Quyền lợi nằm viện.
 3. Người thụ hưởng tử vong cùng lúc hay trước Người được bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm chưa chỉ định người thừa kế; dựa và văn bản phân chia di sản Công ty thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong cho người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm.

Phương thức thanh toán:

Để thuận tiện cho người nhận quyền lợi bảo hiểm, Công ty linh hoạt thanh toán quyền lợi bảo hiểm qua các phương thức như sau:

 1. Thanh toán bằng tiền mặt: người nhận quyền lợi bảo hiểm mang bản chính Chứng minh nhân dân đến quầy chi tiền tại Trung tâm phục vụ khách hàng.
 2. Thanh toán qua uỷ nhiệm chi: trường hợp quý khách không thể đến các Trung tâm Dịch vụ khách hàng Cathay để nhận quyền lợi và quý khách cũng chưa mở tài khoản, quý khách có thể yêu cầu nhận bằng giấy chứng minh nhân tại chi nhánh ngân hàng gần nhất. (Ngân hàng IVB, ngân hàng Sacombank).
 3. Thanh toán qua chuyển khoản:dựa vào thông tin tài khoản của người nhận quyền lợi bảo hiểm và sau khi nhận Phiếu thanh toán đã được khách hàng ký tên và điền đầy đủ các chi tiết, Công ty chuyển khoản quyền lợi bảo hiểm theo yêu cầu của khách hàng.
 4. Uỷ quyền nhận quyền lợi bảo hiểm:Cathay chấp nhận trường hợp này đối với phương thức thanh toán tiền mặt và chuyển khoản. Khi yêu cầu, người được uỷ quyền cung cấp Giấy uỷ quyền hợp lệ (có xác nhận chữ ký người ủy quyền và người được uỷ quyền của UBND phường/ quận) về Trung tâm phục vụ khách hàng.
 5. Vui lòng chọn Giấy ủy quyền.

Liên hệ

Tổng công ty
0-28-6255 6699
0-28-6255 6399
Trung tâm DV khách hàng
0-28-6255 6393