21
03.2023

CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM: CÂU CHUYỆN VỀ GIA ĐÌNH ANH N.V.N - THỪA THIÊN HUẾ

Ngày 12/12/2022 Công ty TNHH BHNT Cathay Việt Nam đã chỉ trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền là 744.405.000 đồng cho khách hàng N.V.N(*] dành cho Quyền lợi tai nạn của 3 gói sản phẩm Thịnh An Tích Lũy Trọn Đời Ưu Việt, Bảo Hiểm Bổ Trợ Tai Nạn Cá Nhân Nâng Cao và Bảo Hiểm Bổ Trợ Bệnh Hiểm Nghèo 2021.
 

Sự kiện liên quan