13
02.2023

CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM: CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHO KHÁCH HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG

Ngày 22/09/2022 Công ty TNHH BHNT Cathay Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền là 300.000.000 đồng cho khách hàng L.T.X.T(*) dành cho Quyền lợi bệnh hiểm nghèo của sản phẩm Thịnh Vượng An Tâm Toàn Diện và sản phẩm Bảo hiểm Bổ Trợ Bệnh Hiểm Nghèo.

Sự kiện liên quan