23
02.2023

CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM: CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHO KHÁCH HÀNG TẠI HẢI PHÒNG

Ngày 18/03/2022 Công ty TNHH BHNT Cathay Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền là 300.550.000 đồng cho khách hàng T.T.C(*) dành cho Quyền lợi bệnh hiểm nghèo của sản phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ Bệnh Hiểm Nghèo.

Sự kiện liên quan