13
02.2023

CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM: CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHO KHÁCH HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG

Ngày 22/09/2022 Công ty TNHH BHNT Cathay Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền là 300.000.000 đồng cho khách hàng L.T.X.T(*) dành cho Quyền lợi bệnh hiểm nghèo của sản phẩm Thịnh Vượng An Tâm Toàn Diện và sản phẩm Bảo hiểm Bổ Trợ Bệnh Hiểm Nghèo.

Câu truyện bảo hiểm liên quan