11
04.2024

CATHAY TRONG TÔI - PHẠM THỊ NGA (GIẢI NHÌ CUỘC THI TÁC GIẢ TÁC PHẨM 2023)

Đến với một nghề nào đó có thể là cơ duyên, nhưng để đi lâu dài trên hành trình phát triển bền vững như Tư vấn viên Bảo hiểm nhân thọ lại cần bản lĩnh và sự kiên định với sự lựa chọn của mình.

Câu truyện bảo hiểm liên quan