25
07.2023

CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM: CẬU CHUYỆN GIA ĐÌNH CHỊ T.L.B.T - TPHCM

Ngày 27/01/2023 Công ty TNHH BHNT Cathay Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền là 350.000.000 đồng cho khách hàng L.T.B.T(*) dành cho quyền lợi Bệnh hiểm nghèo của sản phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ Bệnh Hiểm Nghèo.

 

Câu truyện bảo hiểm liên quan