Lập trình viên Java

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 01

Không yêu cầu kinh nghiệm

31/12/2024

Mô tả công việc

 • Tìm hiểu, phân tích yêu cầu hệ thống từ các phòng ban nghiệp vụ.
 • Phân tích, thiết kế các dịch vụ cần thiết dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ
 • Tuân thủ quy trình phát triển ứng dụng, quy định nghiệp vụ của công ty.
 • Phân tích dữ liệu, thiết kế và phát triển các báo cáo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
 • Bảo trì, phát triển các chức năng của hệ thống ứng dụng theo yêu cầu nghiệp vụ được giao.
 • Quản trị, vận hành các ứng dụng của công ty theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của công ty.
 • Tham gia công tác huấn luyện, đào tạo và chuyển giao phần mềm, ứng dụng…
 • Và các nhiệm vụ khác liên quan được phân công.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành liên quan
 • Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Hiểu biết về ngôn ngữ Java, JavaScript, Java Swing.
 • Có kiến thức về Mobile app, iOS, Android là lợi thế.
 • Có khả năng sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung trong công việc.
 • Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 từ 08:30-17:30
 • Địa điểm làm việc : 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 01
Tải CV
Chọn tập tin...

(PDF, PPT, PPTX, DOC, DOCX, JPG, PNG)

Phòng Nhân sự - Ms.Vy và Ms. Alisa

Thông tin liên hệ