NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH

Tốt nghiệp Đại học trở lên

46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 01

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm

31/12/2024

Mô tả công việc

  • Quản lý việc in ấn hợp đồng (bao gồm đặt các vật phẩm liên quan đến việc in ấn) và các chứng từ liên quan đến bộ hợp đồng Bảo hiểm, …
  • Thụ lý hồ sơ Yêu cầu bảo hiểm, hồ sơ khôi phục…giai đoạn Thẩm định và Quản lý hợp đồng
  • Thực hiện các Yêu cầu thanh toán phí khám…
  • Làm báo cáo công việc
  • Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Yêu cầu

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên
  • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành Bảo hiểm Nhân thọ
  • Có khả năng sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung trong công việc.
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 từ 08:30-17:30
  • Địa điểm làm việc : 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 01
Tải CV
Chọn tập tin...

(PDF, PPT, PPTX, DOC, DOCX, JPG, PNG)

Phòng Nhân sự - Ms.Vy và Ms. Alisa

Thông tin liên hệ