20
07.2021

05 TIÊU CHÍ ĐỂ LỰA CHỌN MỘT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ PHÙ HỢP

Bảo hiểm nhân thọ là giải pháp tài chính để dự phòng rủi ro và bảo vệ sức khỏe được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên để giải pháp này phát huy tối đa giá trị bảo vệ, bạn cần phải biết cách lựa chọn một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phù hợp.

Mỗi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ được thiết kế riêng cho từng đối tượng, cho nên quyền lợi bảo hiểm, phí bảo hiểm, người được bảo hiểm… của mỗi hợp đồng là riêng biệt, có sự khác nhau. Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tốt là hợp đồng đáp ứng được nhu cầu, phù hợp với điều kiện tài chính của người tham gia ngay tại thời điểm ký kết.

Bởi vậy bạn vẫn có thể lựa một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phù hợp dựa trên các tiêu chí cơ bản. Dưới đây là 5 tiêu chí giúp bạn lựa chọn được một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phù hợp với mình.

Kiến thức bảo hiểm liên quan