24
11.2021

Ai cần có bảo hiểm nhân thọ?

Thực tế là hầu như tất cả mọi người đều cần đến bảo hiểm nhân thọ. Ta có thể nhận thấy, xã hội luôn bao gồm 4 nhóm người: (1) nhóm không hoặc chưa có việc làm tạo ra thu nhập, sống phụ thuộc vào người khác; (2) nhóm thu nhập trung bình; (3) nhóm khá giả và (4) nhóm giàu có.

Dễ dàng thấy rằng đại đa số mọi người là ở nhóm ổn định trung bình và phụ thuộc; số ít khá giả và số rất ít là giàu có. Nghĩa là, hầu hết các gia đình hiện nay đều trên một con dốc lớn; trong đó người làm thu nhập là người kéo cả gia đình lên con dốc đó. Tuy nhiên, không may một ngày nào đó người này không còn đủ sức khoẻ; nguồn thu nhập này giảm sút hoặc mất đi; kinh tế gia đình sẽ thế nào?

Bảo hiểm nhân thọ chính là giải pháp giúp giữ vững cuộc sống gia đình không bị tụt dốc; đề phòng những rủi ro xảy ra khiến nguồn thu nhập bị giảm hoặc mất đi. Nghĩa rằng, những người đang tạo ra nguồn thu nhập và có người phụ thuộc vào nguồn thu nhập ấy đều cần có bảo hiểm nhân thọ. Người trụ cột chính là người cần được bảo vệ trước tiên; để đảm bảo cuộc sống gia đình luôn được đảm bảo an toàn tài chính.

Vậy ai là người cần có bảo hiểm nhân thọ?

Không dừng lại ở vai trò chính là lá chắn bảo vệ an toàn tài chính cho gia đình trước rủi ro tử vong và mất đi nguồn thu nhập, bảo hiểm nhân thọ còn đem lại sự an tâm cho khách hàng thuộc nhiều lứa tuổi cũng như các thành phần xã hội – kinh tế đa dạng. Khi bạn hiểu đúng về bảo hiểm nhân thọ, tính toán toàn diện các kịch bản có thể của cuộc sống, bạn sẽ thấy bảo hiểm nhân thọ là một công cụ tài chính hiệu quả nhất đảm bảo toàn diện cho sự an toàn tài chính của gia đình và những người thân yêu.

 

 

Kiến thức bảo hiểm liên quan