24
03.2022

5 MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG TRONG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Trong hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ, có rất nhiều các điều khoản. Việc nhớ hết các thông tin trong hợp đồng là điều khó khăn với mỗi khách hàng. Tuy nhiên, chỉ cần nắm được những thông tin chính, sẽ giúp khách hàng đảm bảo quyền lợi của mình.

1. Ngày phát hành hợp đồng

Ngày cấp hợp đồng là ngày hợp đồng được công ty chấp thuận và phát hành theo hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng (bên mua bảo hiểm). Ngày cấp hợp đồng được ghi nhận tại Trang Hợp Đồng hoặc Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng (nếu có).

Ngày cấp hợp đồng được xác định từ khi công ty đóng dấu xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hợp lệ và đã nhận được đầy đủ phí bảo hiểm đầu tiên.

2. Ngày Hiệu lực Hợp Đồng

Ngày hiệu lực hợp đồng là ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực, được ghi nhận tại trang hợp đồng giấy xác nhận thay đổi hợp đồng. Ngày hiệu lực hợp đồng là căn cứ để xác định các ngày kỉ niệm hợp đồng, kỉ niệm hàng tháng, năm hợp đồng và ngày đáo hạn hợp đồng.

Thông thường ngày hiệu lực hợp đồng sẽ trùng với ngày cấp hợp đồng. Tuy nhiên như đã nói ở phần đầu, việc xác định các ngày này hiện nay chưa có quy định chung. Phụ thuộc vào mỗi công ty mà có cách xác định khác nhau.

3. Ngày kỷ niệm hợp đồng

Ngày kỷ niệm hợp đồng là ngày kỷ niệm tương ứng hàng năm của ngày hiệu lực hợp đồng trong suốt thời gian hợp đồng. Nếu năm mà không có ngày này thì ngày cuối cùng của tháng đó sẽ là ngày kỷ niệm hợp đồng.

Trong rất nhiều sản phẩm của các công ty BHNT, có những quyền lợi như duy trì hợp đồng, thưởng tiền vào những ngày kỉ niệm hợp đồng khi khách hàng đạt được những điều kiện nhất định (như đóng phí đầy đủ và đúng hạn trước đó…). Vậy nên việc nắm được ngày kỷ niệm hợp đồng sẽ giúp khách hàng chủ động hơn với quyền lợi của mình.

4. Ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm

Là ngày mà phí bảo hiểm cơ bản cần được đóng đầy đủ theo các điều khoản và điều kiện của từng sản phẩm, của từng công ty.

Ngày đến hạn đóng phí được xác định bởi ngày hiệu lực hợp đồng. Thông thường các công ty BHNT đều có các kênh thông báo đến khách hàng trước ngày đến hạn đóng phí (gọi điện, nhắn tin, gửi mail).

Phí bảo hiểm có thể đóng theo định kỳ phí: Tháng, Qúy, nửa năm, năm. Tuy nhiên cũng tùy thuộc vào yêu cầu mỗi công ty, có thể có hoặc không có định kỳ phí theo tháng, quý.

5. Ngày đáo hạn hợp đồng

Là ngày cuối cùng của thời hạn hợp đồng, và được ghi nhận tại trang hợp đồng nếu hợp đồng có hiệu lực tại thời điiểm đó.

Thời gian đáo hạn hợp đồng sẽ phụ thuộc vào từng sản phẩm, có thể là 10 năm, 20 năm,… hay đến trọn đời.

Theo sugiabinhan.com

Kiến thức bảo hiểm liên quan